English Deutsch

Umělecká vedoucí

Doc. Eva Kröschlová, autorka knihy Dobové tance 16. – 19. století, učí přes 55 let na Divadelní fakultě AMU lidové a historické tance, rytmickou výchovu a jevištní pohyb, který rozvíjí dosud. V tomto oboru spolupracovala pohybově nebo choreograficky na cca 60 činoherních a televizních inscenacích. Působila rovněž v souborech lidové tvořivosti jako choreografka a instruktorka.

O historické tance se zajímá od r. 1943, kdy připravovala rešerše z Czerwinského vydání Orchésographie Thoinota Arbeaua pro svou matku choreografku Jarmilu Kröschlovou; jako členka její skupiny výrazového tance pak tančila v pořadu "Dvorské tance". V letech 1957 – 58 účinkovala se svými studenty na koncertech souboru Noví pěvci madrigalů pod vedením prof. M. Venhody. Od r. 1985 učí na jím založené Letní škole staré hudby v Kroměříži a poté ve Valticích, rovněž na kurzech Společnosti pro starou hudbu v Praze.

Od r. 1962 pracuje v choreologické skupině Mezinárodní rady tradiční hudby (ICTM při UNESCO). Je též členem CID (Conseil International de la Danse). Základ práce Evy Kröschlové v oblasti historického tance tvoří rekonstrukce autentických choreografií tanečních mistrů rané a pozdní renesance (Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo, Fabritio Caroso, Thoinot Arbeau, Cesare Negri ad.). Při jejich pečlivém studiu se poučila u předních badatelů - Barbary Sparti, Dorothée Wortelboer, Véronique Daniels, Jane Gingel ad. Zabývá se i vlastní tvorbou na původní dobové hudební skladby. V poslední době jde i o tance z doby baroka.

Z jejích četných odborných publikací jmenujme aspoň: Tance osmi století (1963), taneční hesla v Encyklopedii tělesné kultury (1964), Hudební výchova pohybem (Česká Orffova škola 1967, 1982), Rytmická pohybová výchova v múzickém vzdělávání (1969), Polka (1961, německy 1967), Kontratance různých končin (1979), Dobové tance 16. – 19. století – skupinové formy (1981),Temporytmus a pojmy, které s ním souvisejí (1981), Polonéza (1985), taneční hesla v Encyklopedii těl. kultury II. (1988), kapitoly z dějin tance v Dějinách umělecké kultury (1989), Zum Tempo ve sborníku Institutu přednesové praxe (Michaelstein 1993), Tanz in der Tschechischen Republik v encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart (1998), Jevištní pohyb (1988, 1990, 1998, 2004) ad.

Eva Kröschlová v letech 1997 - 2000 spolupracovala se souborem La Fiamma, s nímž nastudovala režijně a choreograficky tři celistvé koncertní pořady. S těmito pořady vystupovala La Fiamma v rámci hudebních festivalů - Festival komorní hudby Český Krumlov, Česko-saský hudební festival, Festival staré hudby Český Krumlov, v rámci akcí Praha 2000 v komorním cyklu koncertů a mnoha dalších akcích.

"V každém tanci je zaklet celý svět jeho tvůrců – city, názory, záliby a životní podmínky. Hledat je a přetavit do svého projevu – to je poslání dnešních tanečníků." EK