O nás

 chorea historica
 
 
"V každém tanci je zaklet celý svět jeho tvůrců – city, názory, záliby a životní podmínky. Hledat je a přetavit do svého projevu – to je poslání dnešních tanečníků."
Eva Kröschlová 

 

 

 

Soubor Chorea Historica založila v roce 2000 doc. Eva Kröschlová, v současné době ji v tom následuje její žákyně, Kateřina Klementová. Pod jejich odborným vedením se již téměř 20 let zabýváme studiem a poučenou interpretací dobového tanečního projevu.

Základem naší práce je rekonstrukce autentických choreografií tanečních mistrů, ale i vlastní tvorba na původní dobové hudební skladby. Do našeho repertoáru patří tance pozdního středověku, rané i pozdní renesance, baroku i 19. století. Spolupracujeme s ansámbly živé hudby (Chairé, Musica Florea, Ludus Musicus, Musica Bellissima, Ritornello, a další). Nabízíme celovečerní představení, „site-specific“ projekty i drobnější oživení kulturních akcí s historickou tematikou. Pořádáme vzdělávací akce, setkání a workshopy.

 

katerina klementova

Kateřina Klementová, Ph.D. 

Tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Výzkumný pracovník Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica, pro který vytvořila (a spoluvytvářela) několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí. Od roku 2011 je členkou rady Společnosti pro starou hudbu, od roku 2008 pravidelnou lektorkou Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. V r. 2007 založila českou pobočku italské společnosti pro tanec 19. století La Società di Danza. Iniciovala roční projekt Phasma Dionysiacum Pragense 1617 – 2017, který zahrnoval odbornou konferenci, oživení originálního divadelního počinu z roku 1617 na pražské HAMU i výstavu na zámku Jezeří. Vyučuje Historický tanec na Konzervatoři Hl.m. Prahy.

 

 

eva kroschlova_1

 doc. Eva Kröschlová

Pedagožka, tanečnice, choreografka a taneční teoretička docentka Eva Kröschlová (1926) je držitelkou Zvláštní ceny Kolegia pro udělování cen Thálie za rok 2014. Její pedagogická i osvětová činnost na poli historického tance přivedla k tomuto uměleckému oboru desítky zájemců. Více než 25 let byla lektorkou tanečních tříd Mezinárodní letní školy staré hudby v Kroměříži a ve Valticích. V 50. letech tančila se svými studenty z DAMU v souboru Noví pěvci madrigalů pod vedením Ladislava Venhody. V 90. letech pracovala se souborem historického rance La Fiamma a v roce 2000 založila soubor historického tance Chorea Historica. Jako jeho umělecká vedoucí vytvořila ve spolupráci s různými hudebními ansámbly mnoho celovečerních představení, např. Le Gratie d´Amore (premiéra: Letní slavnosti staré hudby Praha, 2002), Písně a tance před branami renesance (premiéra: Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl 2003), Salti Civiles – měšťanské baroko v písni a tanci (premiéra: Český Krumlov, 2006 ), Z Čech až na konec světa (premiéra: Příbram, 2010).