Kabinet barokních kuriozit

P1040642 (1)

Taneční výprava do světa commedie dell’arte, nejmenší živý kašpárek, nohy bez těla a panna ze lžiček! Čeká vás autentická scenérie a kostýmy, živá hudba, a hlavně tanec. Jak dnes žijí Harlekýni, Pantaloni, opilí vesničané, služtičky, přejedení benátští obchodníci a zamilovaní gondoliéři? 

Tančí: soubor Chorea Historica – Kamila Durichová, Tereza Honzlová, Jitka Pokorná, Veronika Rozhonová, Vladimír Kočí, Ivan Koreček, Lukáš Klement, Martin Vajgl
Hudba, aranže: Musica cum gaudio – Martin Šmíd (cembalo), Magdalena Šmídová Turchichová (soprán), Kristýna Franková (mezzosoprán) a hosté Martina Bernášková (flauto traverso), Jan Hádek (barokní housle), Ondřej Michal (barokní violoncello)
Kostýmy: Markéta Štormová
Scénografie: Václav Krajc
Světla: Lukáš Benda
Produkce: Eva Dryjová
Režie: Přemysl Bukovský
Choreografie, nastudování a rekonstrukce: Kateřina Klementová
 

 

Představení je inspirováno sbírkou divadelně-tanečních komediálních scén tanečního mistra Lambranziho[1], z roku 1716, která dosud nebyla v Česku přeložena ani kompletně zpracována. „Benátský taneční mistr putoval Evropou a nejen že systematicky zaznamenal každodenní situace, obchod, řemeslo, zábavu, fascinaci tajemným a exotickým, ale také nabádal k vlastním tanečním a hudebním interpretacím, což považujeme za výzvu pro tvůrce 21. století, říká choreografka a autorka projektu Mgr. Kateřina Klementová Ph.D.

Kabinet_baroknich_kuriozit_foto_Petr_Skopek02 

„Každá scéna – vychází z dobové rytiny – je uvedena jednohlasým melodickým motivem.
My musíme dohledávat v pramenech motiv v dobovém zpracování pro více nástrojů, nebo jej nahrazovat jiným dílem se stejným tanečním rytmem, přičemž pracujeme se zdroji, které dobově korespondují s tvorbou a vydáním Lambranziho traktátu
“ líčí vskutku mravenčí práci hudební dramaturgyně Magdalena Šmídová Turchichová.

Další inspirativní variantou je užití zapsané melodie a její stylová aranž pro potřebné nástrojové obsazení, tzn. dokomponování zbývajících hlasů. Nebo pro potřeby jednotlivých tanečníků vytváříme zcela nové kompozice, při zachování stylové čistoty. Je to skutečně cesta barokem, krok za krokem,“ uzavírá umělecký vedoucí Musica cum gaudio a skladatel Martin Šmíd.

 

Kabinet barokních kuriozit uvádí v české premiéře soubor Chorea Historica pod vedením choreografky Kateřiny Klementové, v režii Přemysla Bukovského a v hudebním nastudování ansámblu Musica cum gaudio pod vedením Martina Šmída, v koprodukci s Lodí Tajemství.

Premiéra a reprízy:

 
  • 7. 7. od 19:30 a 21:00 Valtický zámek
Kabinet Barokních kuriozit se otevře i 7. 7. 2019  na Valtickém zámku v rámci Hudebních Rendez-vous Mezinárodní letní školy staré hudby!

 

Hudební doprovod:

Kabinet_baroknich_kuriozit_foto_Petr_Skopek03

Pilířem hudebního doprovodu k inscenaci tvoří krátké jednohlasé melodie otištěné v záhlaví každého obrazu Lambranziho sbírky. Zpracování tohoto hudebního materiálu se ujal vedoucího souboru Musica cum gaudio a skladatel Martin Šmíd.

Společně s dramaturgyní souboru Magdalenou Turchichovou, která doplnila taneční hudbu díly dobově korespondující s Lambranziho sbírkou, sestavili celý hudební oblouk inscenace.

„Motivy Lambranziho tanců bylo potřeba vykomponovat pro potřebné nástrojové obsazení. Jím naznačené melodie jsou sice na první pohled triviální až banální, ocenil jsem však jejich hravost, rafinovanost a úzké spojení s daným obrazem. Při zpracování jsem s nimi v rámci stylové čistoty nakládal celkem volně, v jednom případě jsem jej i podložil původním italským textem. Jako další možnost práce s repertoárem jsme zvolili nahrazení původních tanců jinými skladbami podobného charakteru a rytmu.“ uvádí Martin Šmíd.

 

Protože Lambranziho melodie charakterem odpovídají spíše hudebnímu stylu 17. století, přiblížili jsme se tomu i ve výběru ostatní hudby. Protipólem tanečních čísel je několik vokálních duetů a instrumentálních suit italských autorů v rozmezí od 30. let 17. století do počátku 18. století. Záměrem byla stylová jednota, ze které ovšem záměrně vybočuje např. hudba Antonia Vivaldiho způsobem, který v 21. století vnímáme jako kontrast klasické hudby s hudbou populární.

Projekt vzniká za podpory MHMP, MK ČR, Státního fondu kultury ČR. Partnerem projektu je Textil Zítka a obuv Ditas.

 

[1] Původní zdroj z roku 1716, dvoudílnou bilingvní (italsko-německou) sbírku divadelně-tanečních komediálních scén pod názvem Neue und Curieuse Theatralische Tantz-Schul (Nová a prazvláštní divadelní taneční škola) a Deliciae Theatralis (Divadelní lahůdky) od italského tanečního mistra Gregoria Lambranziho.